การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม

การรีไซเคิลคืออะไร

การรีไซเคิล คือ กระบวนการนำสิ่งของที่เราใช้แล้วให้กลับมาทำประโยชน์ได้ใหม่มีสิ่งของหลากหลายสิ่งที่เราใช้อยุ่ในชีวิตประจำวันที่สามารถนำ กลับมา รีไซเคิลได้ แต่สิ่งที่คิดเป้นปริมาณมหาศาลในแต่ละวัน นั่นก็คือ "กล่องเครื่องดื่ม" ทุกๆ วันผู้คนทั่วโลกบริโภคกล่องเครื่องดื่มวันละ มากกว่า 14,000 ล้านลิตร และมีกล่องเครื่องดื่มจำนวนมากที่ถูกทิ้ง ทั้งๆ ที่ทุกส่วนในกล่องเครื่องดื่ม ทั้งที่เป็นกระดาษ พลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล์ สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้

ทำอย่างไรก่อนส่งกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิล

หลังจากบริโภคกล่องเครื่องดื่มหมดแล้ว ควรพับกล่องให้แบน เพื่อไม่ให้มีเครื่องดื่มตกค้างอยู่ หรือ แกะ-ล้าง-เก็บ โดยให้ล้าง ทำความสะอาด กล่องเครื่องดื่มทันทีที่ดื่มหมด เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเกิดคราบเชื้อรา นอกจากนี้ ยังทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บ กล่องใช้แล้วพับแบน สามารถ ส่งขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งจะส่งกล่องเหล่านี้ไปยังศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มต่อไป วิธีการเก็บกล่องง่ายๆ 3 วิธี

รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มอย่างไร

การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มมีหลายทางเลือก แต่ที่แพร่หลายในหลายประเทศ และประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ คือ การแยกเยื่อกระดาษ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การผลิตเป็นแผ่นไม้กระดาน (กรีนบอร์ด) และการผลิตเป็นแผ่นหลังคา

​เทคโนโลยีรีไซเคิล

กล่องเครื่องดื่มทั่วโลกที่ถูกรีไซเคิล มักถูกรีไซเคิลเป็นแผ่นกระดาษแข็งหรือกล่องกระดาษแข็ง หรือกระดาษเพื่อใช้ในสำนักงาน หรือไม่ก็เป็น กระดาษชำระ กระดาษทำความสำอาด หรือกระดาษสำหรับใช้เขียน​


โรงงานกระดาษ


โรงกระดาษกว่าร้อยโรงทั่วโลกรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว โดยแตกต่างกันที่ลักษณะการผลิตและขนาดของโรงงานนั้นๆ โรงงานที่ รีไซเคิลกล่องส่วนใหญ่ในปี พ.ศ.2550 คือ Papierfabrik Niederauer Muhle – PNM ในเยอรมันตะวันตก ซึ่งรีไซเคิลกล่องประมาณ 100,000 ตัน หรือ 500 ล้านกล่อง ต่อปี


โรงงานอื่นๆ ที่รีไซเคิลจำนวนมาก ได้แก่ Corenso Varkaus ในฟินแลนด์ Klabin Piracicaba ในบราซิล และ Stora Enso Barcelona ในสเปน


แต่การรีไซเคิลที่ได้ผลนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว โรงงานขนาดเล็ก หรือโรงงานที่มีกล่องเครื่องดื่มจำนวนน้อย ก็สามารถรีไซเคิลได้เช่นกัน


เทคโนโลยีใหม่


เรามองหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อสกัดส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่กระดาษออกจากกล่องเครื่องดื่มให้ได้ดียิ่งขึ้น เพราะส่วนประกอบเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ ต่อโรงงานกระดาษ เรามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการสร้างเทคโนโลยีที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำให้ธุรกิจรีไซเคิล เติบโตได้อย่างดียิ่งขึ้น


การพัฒนาที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่โรงงานในเมือง Piracicaba ของประเทศบราซิลที่ใช้เทคโนโลยีพลาสม่า โรงงานในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ก็ทดลองใช้ระบบไพโรลิซิส (pyrolysis) อุณหภูมิต่ำระหว่างปี 2008/2009 ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ทั้งสองนี้สามารถผลิตน้ำมันพาราฟินและอลูมิเนียม คุณภาพสูงได้ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมในเครื่องมือของโรงงานรีไซเคิลที่มีอยู่ปัจจุบันได้ และโรงงาน Gasification ในฟินแลนด์ ก็ได้ติดตั้งเทคโนโลยีนี้ในปี พ.ศ. 2543 และสามารถผลิตพลังงานและผงอลูมิเนียมอันดับที่สองได้


การฟื้นฟู


การเลือกวิธีและเทคโนโลยีในการจัดการขยะที่ดีที่สุดมักขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละท้องถิ่น (ระยะทางขนส่ง ระบบเก็บ ตลาดสำหรับสินค้ารีไซเคิล กฏหมาย ฯลฯ) ในบางประเทศกฏหมายกำหนดว่ากล่องจะต้องถูกใช้สำหรับเป็นพลังงานเท่านั้น (เช่นประเทศเดนมาร์ก) ซึ่งกล่องก็ได้เปรียบเพราะ ส่วนประกอบนั้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นพลังงานได้ และก่อให้เกิดคาร์บอนต่ำและสามารถเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในประเทศอื่นๆ นั้น การเก็บ กล่องใช้แล้วถูกกำหนดโดยกฏหมาย (เช่นประเทศเยอรมัน) หรือโดยวัฒนธรรม (เช่นประเทศอินเดีย) แต่ในบางประเทศนั้นก็ยังไม่มีระบบสำหรับ เก็บกล่องใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกล่องเหล่านั้นมักถูกส่งไปฝังกลบ