ถาม-ตอบเกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในพระดำริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่จะผลักดัน ให้เกิด
การรวบรวม และคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างเป็นระบบ สามารถนำวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนที่ประสบปัญหาด้าน ที่อยู่อาศัย
สร้างความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกคนในสังคม

หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินโครงการ

บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่อง
เครื่องดื่มแบบปลอดเชื้อ หรือที่รู้จักกันดีในนาม กล่องยูเอชที เป็นผู้ริเริ่มโครงการ และดำเนินโครงการ ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และมีผู้สนับสนุนโครงการ คือ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย
บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการหลังคาเขียวฯมีระยะเวลาการดำเนินโครงการเท่าใด

แผนดำเนินโครงการหลังคาเขียวฯ เบื้องต้นเป็นระยะเวลา 3 ปี มิถุนายน 2553 - มิถุนายน 2556 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินโครงการต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี มิถุนายน 2556 - มิถุนายน 2559

สื่อที่ใช้ในโครงการ จะมีสื่อในรูปแบบใดบ้าง

สื่อที่ใช้ จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการหาอาสาสมัครจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มผ่านทางมูลนิธิฯ เครือข่ายของบิ๊กซี และกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงเว็บไซต์โครงการ www.greenroof.in.th และ Social Media ต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาหลังคาเขียว เช่น facebook,
twitter, flickr, Youtube และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ด้วย อาทิ รายการโทรทัศน์ นิตยสารต่างๆ

จะติดต่อสื่อสารกับโครงการหลังคาเขียวฯ ได้ในช่องทางใดบ้าง

 • ศูนย์ข้อมูลโครงการ โทร. 02 752 8575
 • www.greenroof.in.th
 • www.Facebook.com/Thaigreenroof
 • www.Flickr.com/Thaigreenroof
 • www.Twitter.com/Thaigreenroof
 • www.Youtube.com/Thaigreenroof

กล่องเครื่องดื่มที่ได้รับบริจาคจะนำไปทำอะไร

กล่องเครื่องดื่มจะถูกนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลและผลิตเป็น "แผ่นหลังคา" มอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
โดยกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจำนวน 2,000 กล่อง ผลิตเป็นแผ่นหลังคา 1 แผ่น ขนาด 1 x 2.40 เมตร

หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตหลังคาให้กับโครงการหลังคาเขียวฯ

 • บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด - รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตหลังคาให้กับโครงการหลังคาเขียวฯ
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) – รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรวบรวมจากบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศไปยังศูนย์กระจายสินค้า
  ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ – รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งรถไปจัดเก็บที่ศูนย์กระจายสินค้าของบิ๊กซี
  ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิฯ จะนำแผ่นหลังคาเขียวไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

 • แผ่นหลังคาที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม จะนำไปช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และชุมชมต่างๆ ในโครงการของ
  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
 • ในการส่งมอบ มิได้ทำโดยให้เปล่า แต่จะเน้นแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
  และสนับสนุนให้มีการตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่มที่ได้รับมอบแผ่นหลังคา ขยายผลเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคน เพื่อให้เกิดการจัดการด้าน
  สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โครงการนี้ ตั้งเป้าการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มไว้เท่าไหร่

ภายในสิ้นปีนี้ ตั้งเป้าการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ได้ 4 ล้านกล่อง หรือ 40 ตัน และนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาได้ 2,000 แผ่น
ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 36 ตัน

หลังคาเขียวคืออะไร

แผ่นหลังคาที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว โดยทำจากเศษพลาสติกและฟอยล์ที่เหลือจากการแยกเยื่อกระดาษในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
โดยกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว ประมาณ 2,000 กล่อง จะสามารถนำไปผลิตแผ่นหลังคาขนาด 0.90 x 2.40 เมตร ได้ 1 แผ่น

ต้องใช้แผ่นหลังคาเขียวกี่แผ่นในการสร้างบ้าน

บ้าน 1 หลัง จะใช้หลังคาจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านแต่ละหลัง จากการคำนวนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด 30 ตารางเมตร จะใช้หลังคา
ประมาณ 35 แผ่น

หลังคาเขียวต่างจากแผ่นหลังคาอื่นๆ อย่างไร (คุณสมบัติของหลังคาเขียว)

หลังคาเขียว

แผ่นหลังคาเขียวมีคุณสมบัติที่โดดเด่น น้ำหนักเบาและทนทานกว่ากระเบื้องหลังคาทั่วไป

 • ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วโดยไม่ต้องมีการใช้สารเคมีประกอบในกระบวนการผลิต
 • ริเริ่มผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 • ไม่แตกง่าย
 • ทนไฟ
 • ไม่ต้องใช้โครงสร้างหนัก (เนื่องจากไม่ซึมซับน้ำ)
 • ไม่ดูดซับแสงแดด หรือความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
 • ปลอดจากเชื้อรา
 • ซ่อมแซมง่าย (ด้วยการใช้ความร้อนเชื่อมประสาน)

ขั้นตอนการผลิตหลังคาเป็นอย่างไร

 • ในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ขั้นตอนแรกจะมีการแยกเยื่อกระดาษออกไป
 • หลังจากนั้น เศษพลาสติกและฟอยล์ที่เหลือ จะถูกนำมาตัดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนที่จะนำมาโรยบนแผ่นเหล็ก เพื่อขึ้นรูปแผ่นตามความหนาที่ต้องการ
 • นำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 160 องศาเซลเซียสขึ้นไป เพื่อหลอมพลาสติกที่ปนอยู่แล้วจึงนำไปเข้าเครื่องอัดเย็น ทั้งนี้ พลาสติก
  จะเป็นตัวยึดอะลูมิเนียมฟอยล์ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้กาวหรือสารเคมีใดๆ ในขั้นตอนการผลิต
 • นำมาทับลอนเหล็กให้เป็นรูปทรงเดียวกับกระเบื้องหลังคา และตัดขอบออกมาเป็นแผ่นตามขนาด 0.90 x 2.40 เมตร

สนใจจะซื้อแผ่นหลังคาเขียว ขายในราคาเท่าไหร่ จะซื้อได้ที่ไหน

 • โรงงานไฟเบอร์พัฒน์กำลังอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งจะดำเนินการผลิตได้ประมาณเดือนกันยายนนี้
 • ในขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งราคาขายที่แน่นอน แต่ประมาณการไว้ว่าจะอยู่ที่ราคาแผ่นละ 350 -400 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตในแต่ละเดือนและจำนวนการสั่งซื้อ
 • โดยเบื้องต้นจะเริ่มผลิตสำหรับใช้ในโครงการหลังคาเขียวฯ ก่อน หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
  โทร. 087 590 6040

อาสาหลังคาเขียวคืออะไร

อาสาหลังคาเขียว คือผู้ที่ต้องการมส่วนร่วมกับโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยอาสาฯ 3 ประเภท คือ อาสาเก็บกล่อง อาสาตั้งกล่อง อาสาเครือข่าย

 • อาสาเก็บกล่อง ผู้ที่สนใจคัดแยกกล่องที่บริโภคเองในครอบครัวนำไปส่งที่จุดรับกล่องหลักที่ห้างบิ๊กซี
 • อาสาตั้งกล่อง ร้านค้า หน่วยงาน โรงเรียนหรือผู้ที่สนใจรวบรวมกล่องจากเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้อง โดยตั้งภาชนะเป็นจุดรับกล่องส่งให้ที่จุดรับกล่องหลัก
  ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขา
 • อาสาเครือข่าย ผู้ที่สนใจที่มีรถหรือพาหนะที่จะไปเก็บจากอาสาเก็บกล่องและอาสาตั้งกล่อง เพื่อส่งให้ที่

จะสมัครอาสาหลังคาเขียวได้ที่ใดบ้าง

สมัครอาสาหลังคาเขียว ได้ที่ สมัครอาสาหลังคาเขียว และ ขอใบสมัครได้ที่ศูนย์ข้อมูลโครงการ โทร. 02 752 8575

จะมีกิจกรรมของอาสาหลังคาเขียวอย่างไรบ้าง

โดยหลักๆ จะมีการจัดกิจกรรม workshop ให้ความรู้เรื่องกล่องเครื่องดื่ม การจัดเก็บรวบรวม และการรีไซเคิลให้กับอาสาหลังคาเขียวทุกๆ สองเดือน
และมีการจัดกิจกรรมรวมพลคนเก็บกล่อง รวมตัวกันนำกล่องมาส่ง และรณรงค์ร่วมกันในบางพื้นที่ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลด้วย สามารถติดตาม
ข้อมูลกิจกรรมของอาสาหลังคาเขียวได้ที่ ข่าวและกิจกรรม

อาสาหลังคาเขียวมีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง

ผู้ที่สมัครเป็นอาสาหลังคาเขียว ที่ สมัครอาสาหลังคาเขียว 100 ท่านแรก จะได้รับสมุดโน้ตรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม และมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมรวมกลุ่ม
อาสา workshop หรือการเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิล ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง สำหรับอาสาหลังคาเขียว สิ่งที่จะได้รับ

 • ได้ทำบุญช่วยผู้ประสบอุบัติภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน
 • ได้ร่วมกันช่วยสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ
 • ได้ส่วนลดในการซื้อหลังคาเขียว หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม (ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม)
 • ในกรณีที่องค์กรหรือหน่วยงาน เช่น โรงเรียน บริษัท ห้างร้าน สนใจจะจัดกิจกรรมอบรมภายใน (ต้องมีคนร่วมงานอย่างน้อย 100 คนต่อครั้ง)
  โครงการจะสนับสนุนการจัดอบรมและทำกิจกรรม ให้
 • ร่วมกิจกรรมรวมพลคนเก็บกล่อง หรือไปศึกษาดูงานที่โรงงานไฟเบอร์พัฒน์

ถ้าจะขอใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือขอบคุณของมูลนิธิฯ หรือโครงการหลังคาเขียวฯ ได้หรือไม่

โครงการหลังคาเขียวฯ สามารถจัดส่งหนังสือขอบคุณให้ตามที่ร้องขอมาเป็นรายๆ ไป แต่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองจากมูลนิธิฯ ได้โดยตรง

หน่วยงานที่ร่วมจัดเก็บสามารถนำข้อมูลไปทำข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่

ขอสงวนสิทธิในการโฆษณา แต่สามารถนำไปประชาสัมพันธ์ได้โดยต้องระบุชื่อเต็มของโครงการและผู้ดำเนินโครงการ คือ โครงการหลังคาเขียวเพื่อ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ดำนินโครงการโดย บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ถ้าสมัครเป็นอาสาหลังคาเขียวแล้วจะเก็บกล่องมาแลก และขอเป็นหลังคาไปให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่หน่วยงานผู้เก็บสนับสนุนอยู่ได้ไหม

สำหรับปี 2553 นี้ กล่องเครื่องดื่มทุกกล่องที่เก็บรวบรวมได้ จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับหน่วยงาน
หรือกลุ่มอาสาสมัครที่สนใจจะนำแผ่นหลังคาไปทำกิจกรรมอาสาของตนเอง คอยพบกับรายละเอียดกิจกรรมในระยะต่อไปในปี 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งหน่วยงาน
หรือกลุ่มอาสาสมัคร สามารถร่วมเป็นอาสาตั้งกล่อง ทำหน้าที่เป็นจุดรับกล่องเครื่องดื่มบริโภคแล้วและนำมาแลกแผ่นหลังคา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม

โรงงานรีไซเคิล โรงงานผลิตหลังคาอยู่ที่ไหน สามารถจัดกลุ่มไปขอเยี่ยมชมได้หรือไม่

ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม และโรงงานผลิตหลังคาของไฟเบอร์พัฒน์ ตั้งอยู่ที่บางนาตราด กม. 23 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถ
ติดต่อเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ได้ที่ โทร. 087 590 6040 โดยขึ้นอยู่กับตารางกำหนดการของโรงงาน และความพร้อมในการรองรับแต่ละหน่วยงาน
โดยจัดกลุ่มไม่เกิน 30 คน และทุกกลุ่มต้องนำกล่องเครื่องใช้แล้วมาในการเยี่ยมชมอย่างน้อยกลุ่มละ 100 กิโลกรัม

คุณอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ทูตประจำโครงการหลังคาเขียวฯ ทำหน้าที่อะไร มีส่วนร่วมในโครงการอย่างไร จะไปร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง

โครงการหลังคาเขียวฯ จะมีกิจกรรมรณรงค์ตลอดทั้งปี ทั้งการรวมอาสาผ่านทางเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ และการลงพื้นที่กับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
โดยในฐานะทูตประจำโครงการ คุณอนันดาจะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โอกาสอำนวย อาทิ การเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิล หรือไปมอบหลังคาที่ชุมชนของมูลนิธิฯ
รวมทั้งร่วมรณรงค์ในสื่อต่างๆ และผ่านทางเว็บไซต์ของอนันดาคลับด้วย และจะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับสาธารณชนได้รับทราบเมื่อมีโอกาส

ผู้ที่สนใจหรือเป็นแฟนคลับของอนันดาจะมีส่วนร่วมในโครงการได้อย่างไรบ้าง

ผู้ที่สนใจทำความดีร่วมกัน สามารถสมัครเป็นอาสาหลังคาเขียวได้ที่เว็บไซต์โครงการ และในส่วนของเว็บไซต์ Ananda Club จะเชิญชวน
ให้แฟนคลับร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และจะมีของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ มอบให้ด้วย

ก่อนส่งกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิล จะต้องจัดเก็บกล่องอย่างไร

หลังจากบริโภคเครื่องดื่มหมดแล้ว ควรพับกล่องให้แบนเพื่อไม่ให้มีนมหรือเครื่องดื่มเหลือค้างอยู่ หรือ "แกะ-ล้าง-เก็บ" โดยให้ล้างทำความสะอาดกล่องเครื่องดื่ม
หรือน้ำผลไม้ที่ดื่มแล้วทันทีที่ดื่มหมด เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น หรือเกิดคราบเชื้อรา เพราะเมื่อทิ้งกล่องไว้หลายวันอาจพบจุดหรือคราบสีหรือเชื้อราภายในกล่อง ที่เกิดจาก
เศษเครื่องดื่มตกค้างทำปฎิกิริยากับความชื้นและจุลินทรีย์ในอากาศ นอกจากนี้ยังทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บ และสามารถเก็บได้นานโดยไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

จะส่งกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิลได้ที่ใด

สามารถนำกล่องยูเอชทีประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่องนม นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ ชากาแฟ มาส่งได้ที่จุดรับกล่องเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ทั้ง 68 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปทำแผ่นหลังคามอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

อยากให้ส่งทีมมาให้ความรู้ที่หมู่บ้าน หรือหน่วยงานได้ไหม

แนะนำให้ผู้ที่เป็นผู้นำกลุ่มสมัครเป็นอาสาหลังคาเขียวที่ สมัครอาสาหลังคาเขียว ก่อน เพื่อเข้าร่วม workshop และหากมีการรวมกลุ่มกัน
ในอาคารสำนักงานหรือหน่วยงานจำนวน 100 คนขึ้นไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ขอรายละเอียดมาเพื่อพิจารณาเป็นหน่วยงานไป

อยากทราบวิธีจัดเก็บ มีคนมาส่งให้ แต่กล่องไม่ได้ล้าง มีกลิ่นรบกวนมาก

วิธีจัดเก็บ

วิธีการ "แกะ-ล้าง-เก็บ" เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรค ลดปัญหากลิ่น ลดพื้นที่จัดเก็บ โดย

 • แกะ ดึงมุมกล่องออกทั้งสี่ด้าน พับกล่องให้แบน แล้วตัดแผ่ออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
 • ล้าง และผึ่งแห้งเพื่อป้องกันไม่ให้บูดเหม็น
 • เก็บ รวบรวมแล้วส่งมาที่โครงการ "หลังคาเขียว"

ดาวน์โหลดโปสเตอร์และวิธีการจัดเก็บได้ที่ วิธีการเก็บกล่องเครื่องดื่ม

กล่องที่จะนำไปใช้ผลิตหลังคา ต้องเป็นกล่องประเภทใดบ้าง รับกล่องอย่างอื่นไหม

กล่องเครื่องดื่มหรือกล่องยูเอชทีประเภทต่างๆ อาทิกล่องนม นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ ชากาแฟ กะทิ ได้ทุกยี่ห้อ

เก็บกล่องไว้เยอะมาก อยากให้มาเก็บที่จุดตั้งกล่องได้ไหม ไม่สะดวกไปส่งที่บิ๊กซี หรือไม่มีบิ๊กซีที่จังหวัดที่อาศัยอยู่

ขอรายละเอียด เพิ่มเติม โดยจะแนะนำให้นำไปรวมกับกลุ่มของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากที่มีเครือข่ายอยู่ ในจังหวัดนั้น

อยากจะขอกล่องมาตั้งที่หมู่บ้าน หรือหน่วยงานได้ไหม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว

โครงการฯ แนะนำให้ใช้กล่องอะไรก็ได้ ตามความสะดวก เพื่อจะได้ไม่ต้องผลิตวัสดุอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและค่าขนส่ง
ไปในตัว โดยจะส่งโปสเตอร์หรือสติ๊กเกอร์ไปให้ตามขนาดที่ต้องการ โปสเตอร์สติ๊กเกอร์ขนาด A2 (42 x 60 ซม.) และสติ๊กเกอร์ขนาดประมาณ A5 (15 x 20 ซม.)
ขอรายละเอียดชื่อที่อยู่เพื่อบันทึกเป็นอาสาหลังคาเขียวและส่งสื่อไปให้ตามความเหมาะสม

กล่องเครื่องดื่มคืออะไร กล่องเครื่องดื่มนำมารีไซเคิลได้ทั้งหมดหรือไม่

ทุกส่วนของ"กล่องเครื่องดื่ม" ทั้งที่เป็นกระดาษ พลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล์ สามารถนำกลับมา "รีไซเคิล" ได้ กล่องเครื่องดื่มหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า
กล่องยูเอชที ทำมาจากกระดาษที่ถูกเคลือบด้วยพลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล์แผ่นบางที่ผนึกแน่นหนารวมกันถึง 6 ชั้น โดยกระดาษ (75%) จะช่วยทำให้
กล่องมีรูปทรงที่แข็งแรงและทนทาน ส่วนพลาสติกโพลีเอททีลีน (20%) ซึ่งมีน้ำหนักเบา จะช่วยเรื่องการผนึก และมีอะลูมิเนียมฟอยล์ (5%) ช่วยป้องกันอากาศ
แสงสว่างและแบคทีเรีย ไม่ให้เข้าไปสัมผัสกับเครื่องดื่มที่อยู่ภายในกล่อง และด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ จึงทำให้ "กล่องเครื่องดื่ม" ไม่ได้เป็นเพียงแค่บรรจุภัณฑ์เท่านั้น
แต่ "กล่องเครื่องดื่ม" ยังช่วยเก็บรักษาเครื่องดื่มที่อยู่ข้างในให้สดใหม่ เก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น และไม่ต้องใส่วัตถุกันเสียหรือสารกันบูดใดๆ และทุกส่วนยังสามารถ
นำไปรีไซเคิลได้อีกด้วย ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า กล่องเครื่องดื่มที่นำไปรีไซเคิลจำนวน 1 ตัน จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 900 กิโลกรัม และช่วย
ประหยัดพื้นที่ในการฝังกลบประมาณ 4 ตารางเมตร

ทำไมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วยังไม่ค่อยถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

เนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่น

 • กล่องเครื่องดื่มอาจเรียกได้ว่าเป็นวัสดุรีไซเคิลชนิดใหม่ในสายตาของร้านรับซื้อของเก่า ทำให้ยังไม่มั่นใจในการรับซื้อและจัดเก็บกล่อง ต้องอาศัยการให้ข้อมูล
  และสร้างเครือข่ายการจัดเก็บและรับซื้อเพิ่มขึ้นประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ากล่องมีส่วนประกอบหลักเป็นกระดาษ และบางส่วนเป็นพลาสติก และ
  ฟอยล์ ซึ่งทุกส่วนรีไซเคิลได้ จึงยังไม่คัดแยกออกมาเป็นขยะรีไซเคิล
 • ผู้บริโภคมักทิ้งกล่องที่ดื่มหมดแล้วทั้งกล่อง โดยไม่ได้พับก่อนทิ้ง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นและการปนเปื้อนของเครื่องดื่มที่ตกค้างอยู่ จึงต้องสร้างความเข้าใจ
  และความร่วมมือในการพับกล่องให้แบนก่อนทิ้ง ซึ่งทำได้ง่ายๆ ประหยัดพื้นที่ในถังขยะ ง่ายต่อการคัดแยกและส่งไปรีไซเคิล
 • หลายคนมองว่ากล่องเครื่องดื่มจัดการยาก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เนื่องจากกล่องเครื่องดื่มไม่ได้มีการใส่สารเคมีใดใดในการยึดติดกระดาษ เพราะฉะนั้น
  เพียงนำมาปั่นรวมกับน้ำ เยื่อกระดาษจะถูกแยกออกมาจากเศษพลาสติกและฟอยล์ ซึ่งเป็นขั้นตอนธรรมดาในการตีเยื่อในโรงงานกระดาษ

กล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลเป็นอะไรได้บ้าง

เยื่อที่ได้สามารถนำไปทำเป็นของใช้จากกระดาษ เช่น สมุด หนังสือ แฟ้ม และกล่องลังนอก ส่วนเศษพลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล์ที่เหลือสามารถนำไป
ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น ถังขยะ ตะกร้า กล่องดินสอ หรือผลิตเป็นแผ่นไม้กระดาน และแผ่นหลังคาเขียว

วิธีการรีไซเคิลกล่องเครืองดื่ม ทำได้อย่างไรบ้าง

การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม สามารถทำได้สองวิธี คือ การนำไปอัดเป็นแผ่นกระดาน หรือแยกกระดาษที่เป็นวัสดุหลักไปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่างๆ
โดยเยื่อกระดาษรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มสามารถนำไปผลิตเป็นสมุด ส่วนเศษพลาสติกและอะลูมิเนียมฟอยล์ สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
สำหรับแผ่นกระดานหรือกรีนบอร์ด สามารถนำไปประกอบเป็นหลังคา โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ เป็นต้น