ติดต่อโครงการ

อีเมลโครงการฯ
ศูนย์ข้อมูลโครงการฯ
02-747-8881
ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดิ่ม
บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด 30/11 หมู่11 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 23
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธงจังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-397-9456-5 , แฟกซ์ : 02-397-9451