ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

Mock News

โครงการหลังคาเขียวฯ นำทีมอาสาฯ ลงพื้นที่ จ.พะเยา

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นางกลอยตา ณ ถลาง (แถวบน ที่ 5 จากขวา)
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย นายวรเดช กฤตยาเกียรณ (แถวบน ที่ 4 จากซ้าย)
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการสาธารณะ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามผลการติดตั้งแผ่นหลังคาเขียว
ในพื้นที่ประสบวาตภัย จากเหตุการณ์พายุลูกเห็บพัดถล่มเมื่อต้นปี 2556 ณ บ้านสะแล่ง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ซึ่งโครงการฯ ได้จัดส่ง
แผ่นหลังคาเขียวจำนวน 1,500 แผ่น ให้กับพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน นำไปซ่อมแซมอาคารสาธารณะประโยชน์ในชุมชน อาทิ โรงเรียน
วัด และอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ของชุมชน พร้อมนำกลุ่มตัวแทนอาสา หลังคาเขียวร่วมทำกิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว
ให้กับนักเรียน อาจารย์ และชาวบ้านในพื้นที่ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง (แถวบน ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายสิงห์คำ เชียงแรง
(แถวบน ที่ 3 จากซ้าย) นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงแรง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนการปกครองจังหวัดและท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
เมื่อเร็วนี้ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: เวิรฟ หงส์สุชา ลีนะธรรม (อ๊อฟ) โทร. 02-204-8501 หรือ 08-6909-1239
พรชนก รัตนสาชล (ไหม) โทร.02-204-8228 หรือ 08-1907-9737

โครงการหลังคาเขียวฯ นำทีมอาสา

โครงการหลังคาเขียวฯ นำทีมอาสา

ที่มา: นิตยสารเปรียว มีนาคม 2557 หน้า 197

Download

กล่องเครื่องดื่มที่เหลืออย่าทิ้ง

กล่องเครื่องดื่มที่เหลืออย่าทิ้ง

ที่มา: นิตยสารคลีโอ เมษายน 2557 หน้า 323

Download

โครงการหลังคาเขียวฯ

โครงการหลังคาเขียวฯ

ที่มา: นิตยสารครัว เมษายน 2557 หน้า 134

Download

ร่วมกันทำดีเพื่อสังคมได้ง่ายๆ

ร่วมกันทำดีเพื่อสังคมได้ง่ายๆ

ที่มา: คมชัดลึก วันที่ 4 สิงหาคม 2556

Download

โครงการหลังคาเขียว

โครงการหลังคาเขียว

ที่มา: นิตยสาร ME Vol.32 Issue 2/2013

Download

หลังคาเขียว ช่วยผู้ประสบภัย รีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม ส่งต่อน้ำใจไทย

หลังคาเขียว ช่วยผู้ประสบภัย รีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม ส่งต่อน้ำใจไทย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 16 มกราคม 2556 หน้า 53

Download

หลังคาเขียว มากกว่าคุ้มแดดคุ้มฝน

หลังคาเขียว มากกว่าคุ้มแดดคุ้มฝน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 6 มกราคม 2556

Download

หลังคาเขียว เพื่อผู้ประสบภัย จากน้ำใจเต็ดตรา แพ้ค

หลังคาเขียว เพื่อผู้ประสบภัย จากน้ำใจเต็ดตรา แพ้ค

ที่มา: นิตยสาร SME Plus เดือนกุมภาพันธ์ 2556

Download

ชวนคนไทยทำดี มอบกล่องนมเหลือใช้ รีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา

ชวนคนไทยทำดี  มอบกล่องนมเหลือใช้ รีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา

ที่มา: ไทยโพสต์ [X-cite] วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556

Download

อนันดา-หลุยส์ พาตะลุยกองถ่าย หลังคาเขียวฯ

อนันดา-หลุยส์ พาตะลุยกองถ่าย หลังคาเขียวฯ

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 6 กรกฎาคม 2556

Download

ต่อเวลาหลังคาเขียว

ต่อเวลาหลังคาเขียว

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

Download

รวมพลอาสา ร่วมสร้างหลังคาเขียว

รวมพลอาสา ร่วมสร้างหลังคาเขียว

ที่มา: คมชัดลึก วันที่ 12-14 มกราคม 2555 หน้า 21

Download

หลังคาเขียว จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ช่วยสร้าง ชีวิตใหม่ ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

หลังคาเขียว จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ช่วยสร้าง ชีวิตใหม่ ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

ที่มา: บ้านเมือง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 หน้า 12

Download

หลังคาเขียว ช่วยผู้ประสบภัย

หลังคาเขียว ช่วยผู้ประสบภัย

ที่มา: ข่าวสด วันที่ 30 ตุลาคม 2554 หน้า 5/6

Download

เดินหน้า ติดตั้งหลังคาเขียว

เดินหน้า ติดตั้งหลังคาเขียว

ที่มา: เดลินิวส์ 13 สิงหาคม 2554 หน้า 10

Download

เปลี่ยนกล่องเป็นแผ่นหลังคาเขียวมุงหลังคา บ้านชีวิตใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยใต้

เปลี่ยนกล่องเป็นแผ่นหลังคาเขียวมุงหลังคา บ้านชีวิตใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยใต้

ที่มา: มติชน วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 หน้า 21

Download

โครงการหลังคาเขียวฯ สานต่อจิตสำนึกรักษ์โลก ชวนคนไทยบอกต่อเพิ่มจำนวนอาสาฯ

โครงการหลังคาเขียวฯ สานต่อจิตสำนึกรักษ์โลก ชวนคนไทยบอกต่อเพิ่มจำนวนอาสาฯ

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ เดือนกรกฎาคม 2554

Download

โครงการหลังคาเขียวฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เดินหน้าติดตั้งหลังคาเขียว ณ จังหวัดกระบี่

โครงการหลังคาเขียวฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เดินหน้าติดตั้งหลังคาเขียว ณ จังหวัดกระบี่

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์

Download

ฑูตฯ น้ำใจงาม และหล่อมาก

ฑูตฯ น้ำใจงาม และหล่อมาก
ฑูตฯ น้ำใจงาม และหล่อมาก
ฑูตฯ น้ำใจงาม และหล่อมาก

ที่มา: นิตยสารสุดสัปดาห์ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 หน้า 66

Download

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการติดตั้งแผ่นหลังคาเขียว

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการติดตั้งแผ่นหลังคาเขียว

ที่มา: Fashion Review เดือนพฤษภาคม 2554 หน้า 128-129

Download

อนันดา กอดคอเพื่อนซี้ หลุยส์ สก็อต ชวนเพื่อนทำบุญลดกรรม

อนันดา กอดคอเพื่อนซี้ หลุยส์ สก็อต ชวนเพื่อนทำบุญลดกรรม

ที่มา: Who Weekly Magazine เดือนพฤษภาคม 2554 หน้า 59

Download

สานต่อโครงการหลังคาเขียวรักษ์โลก ปีที่ 2 ชวนคนไทยร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วด้วยวิธีง่ายๆ

สานต่อโครงการหลังคาเขียวรักษ์โลก ปีที่ 2 ชวนคนไทยร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วด้วยวิธีง่ายๆ

ที่มา: ไทยโพสต์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 หน้า 8

Download

โครงการหลังคาเขียวฯ สานต่อจิตสำนึกรักษ์โลก ชวนคนไทยบอกต่อเพิ่มจำนวนอาสาฯ ด้วยแนวคิด เพื่อนชวนเพื่อน

โครงการหลังคาเขียวฯ สานต่อจิตสำนึกรักษ์โลก ชวนคนไทยบอกต่อเพิ่มจำนวนอาสาฯ ด้วยแนวคิด เพื่อนชวนเพื่อน

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์

Download

โครงการฯ รับมอบกล่องเครื่องดื่ม จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โครงการฯ รับมอบกล่องเครื่องดื่ม จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราภิชาน นพ.พิชิต สุวรรณประกร (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว จำนวนกว่า 20,000 กล่อง ที่รวบรวมจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จากนายจตุรงค์ ปัญญาดิลก (กลาง) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบให้โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
นำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี นางกลอยตา ณ ถลาง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการหลังคาเขียวฯ และนายตรีวิจักษณ์ ยิบยินธรรม (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ
ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ดำเนินงานโดย บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล

ผู้แทนพระองค์ฯ เยี่ยม บ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ผู้แทนพระองค์ฯ เยี่ยม บ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ผู้แทนพระองค์ฯ เยี่ยม "บ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)" ติดตั้งหลังคาเขียว ของผู้ประสบภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อเร็วๆ นี้ พลอากาศเอกอนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สูทเทายืนกลาง) ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เป็นประธานในกิจกรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ประสบอุทกภัยได้รับประทานบ้านถาวร เนื่องใน
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมเริ่มต้นบ้านชีวิตใหม่เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางกลอยตา ณ ถลาง (ที่ 2 จากขวา)
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการหลังคาเขียวเพื่อ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นหลังคาจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล สำหรับใช้กับบ้านชีวิตใหม่ฯ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับการต้อนรับจาก นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล (ชุดราชการยืนกลาง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนางนิสา ศรทอง (ที่ 7 จากขวา) เจ้าของบ้าน

โครงการฯ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตั้งหลังคาเขียว

โครงการฯ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตั้งหลังคาเขียว

โครงการ "หลังคาเขียวฯ" ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตั้งหลังคาเขียว ให้แก่ "บ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)"

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ดำเนินโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ได้ลงพื้นที่ประสบภัยช่วยเหลือและฟื้นฟู
ด้านที่อยู่อาศัย ณ หมู่บ้านห้วยน้ำแก้ว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยการติดตั้งหลังคาเขียวให้กับบ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ในโครงการ "บ้านชีวิตใหม่" บ้านถาวรเพื่อผู้ประสบภัย โดยมี นางสาวฐานิสา ศิริถาพร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้แทนจาก
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นางกลอยตา ณ ถลาง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด นายกุฎาธาร นาควิโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทูตประจำโครงการฯ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม (ที่ 3 จากขวา) และ หลุยส์ สก๊อตต์
(ที่ 4 จากซ้าย) รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับการต้อนรับจาก
นายเขมชาติ สังข์รอด (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านห้วยน้ำแก้ว และ นางวรรณี ทิพย์กูล (ที่ 4 จากขวา) หนึ่งในเจ้าของบ้านที่ประสบภัย

ทูตประจำโครงการฯ ชวนคู่หูชูแนวคิด เพื่อนชวนเพื่อน

ทูตประจำโครงการฯ ชวนคู่หูชูแนวคิด เพื่อนชวนเพื่อน
ทูตประจำโครงการฯ ชวนคู่หูชูแนวคิด เพื่อนชวนเพื่อน

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ทูตประจำโครงการหลังคาเขียวฯ ชวนคู่หูสุดซี้ "หลุยส์ สก๊อตต์" เข้าร่วมโครงการฯ ชูแนวคิด
"เพื่อนชวนเพื่อน" พร้อมเชิญชวนแฟนคลับและคนไทยทั่วประเทศร่วม เป็นอาสาฯ

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม นักแสดงหนุ่มสุดฮอต หลังจากขันอาสาเป็นทูตประจำโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
และร่วมทำกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศรวมพลังเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อนำมารีไซเคิลผลิตเป็น "แผ่นหลังคา" เมื่อปีที่แล้ว
ปีนี้ไม่รอช้า กอดคอชวนเพื่อนสุดซี้อย่าง หลุยส์ สก๊อตต์ นักแสดงหนุ่มมากฝีมือ มาร่วมเป็นทูตประจำโครงการฯ อีกคน สานต่อโครงการหลังคาเขียวฯ
ปีที่สอง ด้วยแนวคิด "เพื่อนชวนเพื่อน"

อนันดา กล่าวว่า "ต้องขอขอบคุณกำลังสำคัญของโครงการฯ นี้ คือ เหล่าอาสาหลังคาเขียวฯ ทุกท่านมากๆ ครับที่ช่วยกันบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว
จำนวนกว่า 7 ล้าน 2 แสนกล่อง จนผลิตเป็นแผ่นหลังคาเขียวได้ถึง 3,600 แผ่น .ในปีที่ผ่านมาสำหรับโครงการฯ ในปีที่สองนี้ ผมอยากเห็นจำนวน
อาสาหลังคาเขียวฯ เพิ่มมากขึ้น ด้วยแนวคิดแบบง่ายๆ 'เพื่อนชวนเพื่อน' มาร่วมทำความดีด้วยกัน อยากให้บอกต่อๆ กันไปเพราะทำดีมากคน
ก็ได้ผลมากขึ้น ชวนกันมากขึ้น ก็ช่วยโลกได้มากขึ้น ทั้งได้ช่วยคนและสิ่งแวดล้อมพร้อมๆ กันเลยทีเดียวครับ"

ด้าน หลุยส์ สก๊อตต์ ที่รับอาสามารับหน้าที่ทูตประจำโครงการฯ ร่วม เล่าว่า "รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลังคาเขียวฯ
โดยส่วนตัวผมชอบโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว โดยเฉพาะเมื่อเราสามารถมองเห็นผลได้อย่างชัดเจน และสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์
กับคนส่วนรวมได้ด้วย ผมอยากให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนเหมือนกับผม ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงแค่ร่วมเป็น
อาสาหลังคาเขียวฯ 'แกะ-ล้าง-เก็บ' กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำมาบริจาคไว้ที่จุดรับกล่องที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อผลิตเป็นแผ่นหลังคา
ช่วยทำสิ่งๆ ดีให้กับโลกของเรากันนะครับ ยิ่งมากคน ก็ยิ่งมากความร่วมมือ แล้วคุณจะรู้ว่าการทำความดีแบบมีกึ๋นนั้นไม่ยากอย่างที่คิดครับ"

เปิดตัวโครงการฯ ปีที่สอง

เปิดตัวโครงการฯ ปีที่สอง
เปิดตัวโครงการฯ ปีที่สอง

โครงการ "หลังคาเขียวฯ" เปิดตัวโครงการฯ ปีที่สอง ชวนคนไทยบอกต่อเพิ่มจำนวน อาสาฯ พร้อมเปิดตัวทูตโครงการฯ
ร่วมด้วยแนวคิด "เพื่อนชวนเพื่อน"

เมื่อเร็วๆนี้ โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ร่วมกับ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สานต่อจิตสำนึกรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมเปิดโครงการฯ ปีที่สอง เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วด้วยวิธีง่ายๆ เพียง "แกะ-ล้าง-เก็บ" กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว
นำมาบริจาค เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็น "แผ่นหลังคา" มอบให้กับมูลนิธิฯ นำไปช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ และเป็นตัวอย่างในการส่งเสริมสังคม
ให้เกิดการจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างยั่งยืน นำทีมโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร (กลาง) รองประธาน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นางกลอยตา ณ ถลาง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และ นายตรีวิจักษณ์ ยิบยินธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด พร้อมเปิดตัวทูตประจำโครงการฯ ร่วม หลุยส์ สก๊อตต์ ที่จะมารณรงค์โครงการฯ คู่กับ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม
ทูตประจำโครงการฯ และอาสาหลังคาเขียวฯ คนแรก ด้วยแนวคิด "เพื่อนชวนเพื่อน" เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาหลังคาเขียวฯ ที่มีอยู่เกือบสองพันราย
ในปัจจุบัน สมัครเป็นอาสาหลังคาเขียวฯ ได้ที่ www.greenroof.in.th หรือ ศุนย์ข้อมูลโครงการ โทร. 02 752 8575

มูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญเก็บกล่องเครื่องดื่มใช่้แล้วผลิตเป็นแผ่นหลังคา

มูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญเก็บกล่องเครื่องดื่มใช่้แล้วผลิตเป็นแผ่นหลังคา

ที่มา: สยามรัฐ วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 หน้า 31

Download

โครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) รีไซเคิลกล่องนมเพื่อผู้ประสบภัย

โครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) รีไซเคิลกล่องนมเพื่อผู้ประสบภัย

ที่มา: ไทยโพสต์ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 หน้า 14/15

Download

อนันดา เอเวอริ่งแฮม ทูตประจำโครงการฯ ชวนคนไทยเก็บกล่องนมใช้แล้วไปรีไซเคิล

อนันดา เอเวอริ่งแฮม ทูตประจำโครงการฯ ชวนคนไทยเก็บกล่องนมใช้แล้วไปรีไซเคิล

ที่มา: คมชัดลึก วันที่ 29 มิถุนายน 2553 หน้า 21

Download

หลังคาเขียวฯ นวัติกรรมของความร่วมมือ ผลลัพธ์ธุรกิจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หลังคาเขียวฯ นวัติกรรมของความร่วมมือ ผลลัพธ์ธุรกิจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 หน้า 29/30

Download

ชวนคนไทยเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว รีไซเคิลเพื่อเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ชวนคนไทยเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว รีไซเคิลเพื่อเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ที่มา: แนวหน้า วันที่ 26 มิถุนายน 2553 หน้า 22

Download

มอบแผ่นหลังคาเขียว จ.อ่างทอง

มอบแผ่นหลังคาเขียว จ.อ่างทอง

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ส่งมอบ
แผ่นหลังคาเขียว

ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว จำนวน 500 แผ่น ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปติดตั้งหลังคาบริเวณจัดงาน
ตลาดนัดธารน้ำใจเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) หนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายสินชัย เทียนศิริ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และสภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบ

งาน "อาสามาแชร์"

งาน
งาน
งาน

โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ขอขอบคุณ อาสาหลังคาเขียวฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน "อาสามาแชร์"
ผ่านไปแล้วสำหรับงาน "อาสามาแชร์" เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 53 ณ ลาน Eden 2 เซ็นทรัลเวิร์ล กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นมาเพื่อให้อาสาฯ ได้มาร่วมแชร์
ความคิดและสิ่งดีๆ กับโครงการหลังคาเขียวฯ

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
ความเป็นมาของโครงการหลังคาเขียวฯ การสนทนาแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์จากอาสาฯ กลุ่มต่างๆ การสาธิตกิจกรรม DIY จาก
กล่องเครื่องดื่ม นำมาใช้ใหม่ (reuse) ด้วยการทำเป็นของใช้ สุดเก๋ เช่น แจกันดอกไม้ รวมถึงละครใบ้ แกะ ล้าง เก็บ จากกล่องเครื่องดื่ม
ที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานตลอดเวลา ไปจนถึงกิจกรรมพิเศษที่มุม Online ที่ให้อาสาหลังคาเขียวฯ ได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลจากเกม
QR Code นอกจากนั้น ยังมี VTR คำขอบคุณอาสาหลังคาเขียวฯ ทุกท่าน จาก “อนันดา เอเวอริ่งแฮม” ทูตประจำโครงการฯ และมินิคอนเสิร์ต
เพลงเพราะๆ รวมทั้งเพลงประจำโครงการฯ “Think ก่อนทิ้ง” จากน้องเดมี่ ฤทธิบุตร รวมถึงมอบของรางวัลสุดพิเศษสำหรับอาสาฯ ที่นำกล่อง
มาร่วมบริจาค มากที่สุดในวันงาน และผู้โชคดีที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

โครงการหลังคาเขียวฯ ขอขอบคุณอาสาฯ ทุกท่าน ที่มาร่วมงาน อาสามาแชร์ ในครั้งนี้ ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
อย่าลืมติดตามกิจกรรมและข่าวสารดีๆ แบบนี้ได้ทาง www.greenroof.in.th หรือ www.Facebook.com/Thaigreenroof
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-752-8575

งานเปิดตัวโครงการฯ

งานเปิดตัวโครงการฯ
งานเปิดตัวโครงการฯ
งานเปิดตัวโครงการฯ

เปิดตัวอย่างเป็นทางแล้วกับโครงการ "หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ชวนคนไทยรวมพลัง
เก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วผลิตเป็น "แผ่นหลังคา" ครั้งแรกในประเทศไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ
รวมพลังสีเขียว ร่วมกันเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำมาบริจาคที่จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นครั้งแรก
ของประเทศที่มีการนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปรีไซเคิลผลิตเป็น "แผ่นหลังคา" มอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นำไป
ช่วยเหลือสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้ร่วมสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศูนย์รีไซเคิล
กล่องเครื่องดื่ม ร่วมด้วย "อนันดา เอเวอริ่งแฮม" ทูตประจำโครงการฯ เป็นแนวร่วมรณรงค์ให้เกิดการจัดเก็บคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว

ภายในงานมีการร่วมลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการของผู้บริหารโครงการ การเปิดตัวเพลงประจำโครงการ "Think ก่อนทิ้ง" และ
เปิดตัวทูตประจำโครงการฯ "อนันดา เอเวอริ่งแฮม" มีการสาธิตวิธีการ "พับ-ล้าง-เก็บ" กล่องเครื่องดื่ม รวมถึงการนำเสนอวิธีการทำหลังคา
จากกล่องกระดาษรวมถึงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์ greenroof.in.th และ Social Network ต่างๆ ทั้งนี้ภายในงานยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ร่วมงานได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครกับโครงการผ่านเว็บไซต์เป็นครั้งแรกอีกด้วย

ผู้บริโภคที่สนใจร่วมโครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" สามารถนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไปบริจาค
ณ จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั้ง 68 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสนใจ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการฯ
ได้ที่เว็บไซต์ www.greenroof.in.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-752-8575

ข่าวงานเปิดตัวโครงการฯ

ข่าวงานเปิดตัวโครงการฯ
ข่าวงานเปิดตัวโครงการฯ

คมชัดลึก: เรา พูดถึง รักษ์โลก ว่ามีหลากหลายวิธี เชื่อหรือไม่ อีกหนทางที่จะดูแลโลกเพียงไม่ทิ้งขว้าง "กล่องนม"
แล้วรวบรวมมาแปรสภาพก็สามารถช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยจับมือบริษัท
เต็ปตราแพ็ค (ประเทศไทย) และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จัดงานเปิดตัว และลงนามร่วมกันกับโครงการ "หลังคาสีเขียว" เพื่อมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศรวมพลังสีเขียว ร่วมกันเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำมาบริจาคที่จุดรับ
ก่อนจะนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็น "แผ่นหลังคา" มอบให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีแนวร่วมสำคัญอย่าง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ที่สยามสมาคม เมื่อวันก่อน

ถือเป็นครั้งแรกที่นำกล่อง เครื่องดื่มมาใส่ไอเดียกลายเป็นแผ่นหลังคาสีเขียว ศ.ภิชาน นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธาน
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในพระดำริ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดยเน้นการจัดการอย่างยั่งยืน ผ่านการรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มและสนับสนุนให้มีการตั้งจุดกล่องเครื่องดื่ม
ที่ได้รับมอบแผ่นหลังคาขยายผลเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคน เพื่อให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ด้านกลไกสำคัญในการผลิต ซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมาย กลอยตา ณ ถลาง ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรแห่งเต็ปตราแพ็ค
(ประเทศไทย) กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินกิจกรรม การรณรงค์ให้ความรู้
และเกิดการปฏิบัติจริงในการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูกต้อง บริษัทได้จัดกิจกรรมเดินสายเพื่อให้ความรู้การติดตามผล และ
รายงานการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระบวนการผลิตแผ่นหลังคา เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิฯ

"ทั้งนี้ บริษัทมีแผนดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี คือระหว่างปี 2553-2555 โดยระยะที่ 1 จะดำเนินการตั้งเดือน
มิถุนายน-ธันวาคม 2553 นำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว 2,000 กล่อง สามารถผลิตหลังคา
ได้ 1 แผ่น ขนาด 2.40X0.90 เมตร ส่วนขั้นตอนการผลิตก็เพียงง่ายๆ คือ ใช้กล่องเท่านั้นเป็นวัตถุดิบ นำมาอัดด้วยความร้อนให้แน่น
โดยไม่มีการใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการขึ้นรูปเป็นกระเบื้องลอนมุงหลังคา ซึ่งคุณสมบัติเด่นของแผ่นมุงหลังคา
ประเภทดังกล่าวคือ ไม่แตกง่าย ไม่ดูดซับแสงแดด หรือความร้อน ทนไฟ และประหยัดพลังงาน กล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล 1 ตัน ช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 900 กิโลกรัม ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะราว 4 ตร.ม." กลอยตา กล่าว

ด้าน จริยา จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสารแห่งบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า บริษัทมีความตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อสังคม
หนึ่งในนั้นคือ การร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ การรีไซเคิลถุงช็อปปิ้ง โดยบริษัทสนับสนุนการตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในบิ๊กซี
ทั้ง 68 สาขาทั่วประเทศ และแม้จะไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่จากการตั้งจุดรับกล่องทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสามารถรวบรวมได้
ถึง 12 ตัน หรือ 1.2 ล้านกล่อง เพื่อมอบให้โครงการในระยะแรกต่อไป

โครงการดีๆ แบบนี้ ไร้ทูตซึ่งมาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการคงไม่ได้ อนันดา เอเวอริ่งแฮม นักแสดงชื่อดัง ซึ่งวันนี้มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ฝากเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมว่า ต้องปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เริ่มด้วยวิธีง่ายๆ แค่ช่วยกันเก็บ
กล่องเครื่องดื่มนำไปแกะ ล้าง เก็บ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล แค่นี้ก็ช่วยโลกได้แล้ว

สนใจร่วมโครงการฯ สามารถบริจาคกล่องเครื่องดื่มได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสนใจเข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ www.greenroof.in.th หรือโทร. 0-2752-8575

ที่มา - คมชัดลึก วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 หน้า 27