รู้จักหลังคาเขียว

วิดีโอสาธิตการผลิตหลังคาเขียว

หลังคาเขียว

เป็นหลังคาที่ผลิตจากกล่องรีไซเคิลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
"คุณสมบัติของหลังคาที่ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล"

 • ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว โดยไม่ต้องมีการใช้สารเคมีประกอบในกระบวนการผลิต
 • ทนทาน ไม่แตกหักง่าย
 • ทนไฟ
 • ไม่ต้องใช้โครงสร้างหนัก (เนื่องจากไม่ซึมซับน้ำ)
 • ไม่ดูดซับแสงแดด หรือความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
 • ปลอดเชื้อรา
 • ซ่อมแซมง่าย (ด้วยการใช้ความร้อนเชื่อมประสาน)

ทั้งนี้ หลังคา 1 แผ่น มีขนาด 1 x 2.40 เมตร และใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต

ขั้นตอนการผลิตหลังคาเขียว

 • About Step 1 นำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยเข้าเครื่องแยกเยื่อกระดาษ
 • About Step 2 นำพลาสติกและอะลูมิเนียม (Poly-AL) ที่เหลือจากการแยกเยื่อกระดาษมาทำให้แห้ง
  โดยการตากแดดหรือใช้ลมร้อนเป่า แล้วนำไปตัดย่อยให้เล็ก
 • About Step 3 นำพลาสติกและอะลูมิเนียม (Poly-AL) ที่แห้งแล้วมาเทลงแผ่นเหล็กแม่แบบ ให้ได้น้ำหนักและขนาดตามที่ต้องการ
  ขนาดของ-แผ่นหลังคาโดยประมาณ 240 ซม. x 90 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 15 – 20 กก.
 • About Step 4 ประกบแผ่นเหล็กทับด้านบน นำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียล นานประมาณ 25 – 30 นาที
 • About Step 5 นำออกมาขึ้นรูปลอนหลังคา ปล่อยให้เย็นจนแผ่นหลังคาแข็งตัว
 • About Step 6 ตัดขอบทั้ง 4 ด้านให้เรียบ เสร็จกระบวนการสามารถนำไปใช้ได้เลย